בחקירות משטרה עדיף לפטור אלף חוטאים, מלהרוג נקי אחד | דעה