בעקבות קובלנה פלילית שהוגשה נגד העיתון: “דה-מרקר” יתנצל בפני אביגדור ליברמן