ג’קי בן-זקן בערעור לעליון: מסיט את האש אל איתן אלדר