העליון קיבל את ערעורו של בן זקן: עונש המאסר קוצר לכשנתיים