חפץ מחליף עו”ד: אלה הסנגורים שלא מוכנים לייצג עדי מדינה עו”ד ירון קוסטליץ יפסיק לייצג את ניר חפץ