“עד המדינה הוא אדם שמוסר את חברו כדי להציל את עורו.