תיק ישראל ביתנו: יו”ר “איילים” יוכל להמשיך בפעילות ציבורית