ג’קי בן זקן קיבל את הצעת העליון: בית המשפט יחליט רק בעניין העונש