האישום נגד רואי החשבון בפרשת פיקסל בוטל בשל התנהלות הפרקליטות