החשד למעילת הענק: הקיבוץ ומנהלת החשבונות הגיעו להסכם גישור