“המשטרה ‘הפכה’ את יעקב אפרתי מכל כיוון, ולא נמצא בדל ראיה כי הוא קיבל כסף מגורם כלשהו”