השופט החמיא לנאשמים הזוטרים בפרשת ישראל ביתנו: “הבכירים השחיתו אתכם”