ליברמן ביקש להשתמש בחסינותו לדחות תביעה שהגיש נגדו בן גביר