מספיק שכתוב על אדם ששוטר חקר אותו – ועולמו חרב עליו