נדחתה על הסף תביעת דודי אפל נגד מיכאל צ’רנוי וזאב רום