עדות מנכ”לית איילים: “היו לחצים, האשמות וצעקות בחקירה”