עדות רונן צור: “היה לנו ברור שפאינה היא ה’לידר’ של הסיפור”