צ’רנוי על זיכויו: “חייב תודה גדולה לאביגדור ליברמן”