“קביעת העליון כי רוזובסקי יתגייס למען אדם פרטי לא במקומה”