בית הדין הארצי לעבודה הכשיר את מינויו של ינקי קוינט למנכ”ל רמ”י