6 חודשי עבודות שירות לחוקר הפרטי שהאזין למזכירתו של צ’רנוי